uykusuzadam blog some development practices

SQL'e Giriş ve Değişkenler

SQL(Structured Query Language) yapılandırılmış sorgu dili olarak çevirilir. Kısaca tanımlamak gerekirse bir veritabanı oluşturmak, ve bu veritabanında bilgiler saklamak...

Switch-Case Mekanizması

Switch-case mekanizması if else döngüsünün aynısıdır, buradaki tek fark şudur; if döngüsünde kod bloğu çalıştığında program her if bloğuna uğrayacaktır, Switch-Case mekanizmasında...

Biz ne biliyoruz ki ? [Belgesel]

Bazen en iyi bildiğimiz şey bile bizi yanıltabilir ya da yanlış yönlendirebilir. Günlük yaşantımızda çok şey öğreniyoruz beyin hergün yeni bilgi(ler) ile kendini tazeliyor...

C#'da Koşul İfadeleri (If-Else)

Biz değeri olan bir değişkenimizi başka bir tipe convert (çevirmek) etmek isteyebiliriz. Örneğin int tipinde tanımladığımız sayı değişkenimizi ihtiyacımıza göre string tipine convert edebiliriz.

C#'da Convert(Dönüştürme) İşlemleri

Biz değeri olan bir değişkenimizi başka bir tipe convert (çevirmek) etmek isteyebiliriz. Örneğin int tipinde tanımladığımız sayı değişkenimizi ihtiyacımıza göre string tipine convert edebiliriz...

C#'da Operatörler

Her dilde olduğu gibi matematiksel işlemlerimizi operatörler aracılığı ile yaptırırız. Bir de C#’da bu konuya bakalım. Örnek olarak toplama operatör ile toplama işlemini inceleyelim...

Place Holder(Yer tutucu) Kavramı

Place holder nam-ı diğer yer tutucu, ayrı string değerleri sıralı bir şekilde formatlarken birleştirmemize yarayan bir yöntem.

Değer Tip vs. Referans Tip

C# dilinde değişkenler Değer Tip(Value Type) ve Referans Tip(Reference Type) ikiye ayrılır, bunlardan özellikleriyle bahsedelim...

C#'da Değişken Kavramı

C# programlama dilinde başlangıç olarak ilk konumuz değişken kavramı olacaktır. Değişkenler ihtiyaca göre tanımlanır, örneğin sayısal bir veri üzerinden derleyiciye iş yaptıracağız, bunun için bizim bellekte bir sayı değişkeni tanımlamamız gerekecek.