uykusuzadam blog some development practices

ASP.NET ile İletişim Formu (Bootstrap)

Bu yazımızda çoğu web sitesinde bulunan iletişim formlarının yapımı ve çalışma mantığını kavramaya çalışacağız. İletişim sayfası bir web sitesinin olmazsa olmazlarından olduğu aşikar. İlk önce form verilerimizi alacağımız sayfanın görünümünü oluşturup, textbox ve label nesnelerimizi konumlandıralım. Dipnot olarak ben bu uygulamada bootstrap‘tan yararlandım siz kendinize göre css ile şekil verebilirsiniz ya da bootstrap’in nimetlerinden yararlanabilirsiniz. uykusuzadam bootstrap tavsiye eder :P

Formumuzun görünümü şu şekilde, yine burada bootstrap’ın pop-up modal güzelliğinden yararlandım. aspnet-iletisim-uykusuzadam Index.aspx dosyamızın form içeriği;

<body>
 <form id="form1" runat="server">
  <div class="modal fade" id="contact" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&amp;times;</button>
      <h4 class="modal-title" id="H1">Bize Ulaşın !</h4>
     </div>
     <div class="modal-body">
      <label for="txtFormName" class="col-xs-3">Ad ve Soyad:</label>
      <asp:TextBox ID="txtFormName" runat="server" class="form-control input-sm" placeholder="Adınız ve soyadınız..."></asp:TextBox><br />
      <label for="txtFormMail" class="col-xs-3">Mail Adresi:</label>
      <asp:TextBox ID="txtFormMail" runat="server" class="form-control input-sm" placeholder="Mail adresiniz..."></asp:TextBox><br />
      <label for="txtFormSubject" class="col-xs-3">Konu:</label>
      <asp:TextBox ID="txtFormSubject" runat="server" class="form-control input-sm" placeholder="Ne hakkında..."></asp:TextBox><br />
      <label for="txtFormMsg" class="col-xs-3">Mesaj:</label>
      <asp:TextBox ID="txtFormMsg" runat="server" class="form-control input-sm" TextMode="MultiLine" Rows="5"></asp:TextBox><br />
      <asp:Label runat="server" ID="lblFormResult" style="float:right;width:380px;"></asp:Label>
      <asp:Button Text="Gönder" runat="server" class="btn btn-primary" OnClick="btnForm_Click" />
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </from>
</body>

Index.aspx.cs ile gönder butonumuza tıklandığında form verilerinin gönderileceği mail adresi ve diğer detayları belirliyoruz, ben gmail hesabimi kullaniyorum siz baska hesap kullaniyorsaniz onun smtp bilgilerini belirtmeniz gerekmekte..;

protected void btnForm_Click(object sender, EventArgs e)
{
 MailMessage mm = new MailMessage();
 mm.To.Add("uykusuzadam@yandex.com");
 mm.From = new MailAddress(txtFormMail.Text,txtFormName.Text);
 mm.Subject = txtFormSubject.Text;
 mm.IsBodyHtml = true;
 mm.BodyEncoding = Encoding.GetEncoding(1254);
 mm.Body = txtFormMsg.Text + "<br /><hr /><h2>Bu mail size iletişim formundan gönderilmiştir!</h2>";

 NetworkCredential nc = new NetworkCredential("mailadresiniz@gmail.com","sifreniz");
 SmtpClient sc = new SmtpClient();
 sc.Credentials = nc;
 sc.Host = "smtp.gmail.com";
 sc.Port = 587;
 sc.EnableSsl = true;

 try
 {
  sc.Send(mm);
  lblFormResult.Text = "<p style=" + "color:#7ede95" + ">İlginiz için teşekkür ederiz!</p>";
  txtFormMail.Text = "";
  txtFormMsg.Text = "";
  txtFormName.Text = "";
  txtFormSubject.Text = "";
 }
 catch (Exception)
 {
  lblFormResult.Text = "<p style=" + "color:red" + ">Mesajınız iletilmedi, yeniden deneyin!</p>";
 }
}

Kısaca iletişim formunun kullanımını anlatmaya çalıştım, siz projenize göre textfield’larınızı detaylandırabilirsiniz. Umarım faydalı olabilimişimdir.