Abdurrahman Işık some development practices

C#'da Değişken Kavramı

C# programlama dilinde başlangıç olarak ilk konumuz değişken kavramı olacaktır. Değişkenler ihtiyaca göre tanımlanır, örneğin sayısal bir veri üzerinden derleyiciye iş yaptıracağız, bunun için bizim bellekte bir sayı değişkeni tanımlamamız gerekecek. Örnek olarak;

int sayi = 25;

Yukarıda int tipinde “sayi” adında değeri 25 olan bir değişken tanımladık. Şimdi bunu ekrana yazdıralım;

Console.WriteLine(degiskenSayi);
Console.ReadLine();

Burada C# da var olan Console.WriteLine(); metodu ile verilerimizi ekrana yazdırıyoruz. Bu yüzden parantez içine ekrana yazdıracağımız değişkenimizin adını verdik. Yine Console.ReadLine(); metodu ile de console ekranını beklettik.

Başka bir değişken tanımlama ve değer verme şekliyle devam edelim;

int a;
int b;
int c;
a = 50;
b = 62;
c = 70;
Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
Console.WriteLine(c);
Console.ReadLine();

Yukarıdaki örnekte de ilk başta a,b ve c değişkenlerimizi tanımladık ve bu değerler belleğin stack bölgesinde bizim için null yani boş olarak oluşturuldu. Değerlerini ise sonradan verdik, daha sonra da her birini ekrana ayrı ayrı yazdırdık. Şimdi de string bir değişken tanımlayalım;

string kelime = "İstanbul-34";
Console.WriteLine(kelime);
Console.ReadLine();

Yukarıda bu kez “kelime” adında string tipinde bir değişken tanımlayıp, “İstanbul-34” değerimi verdim ve ekrana yazdırdım.

bool değişkeni bize true ya da false değeri döner, yani yaptıracağımız bir işlemde doğru mu ya da yanlış mı kontrollerini takip etmemize olanak sağlar.

bool kayitSilindiMi = true;
Console.WriteLine(kayitSilindiMi);
Console.ReadLine();

double doubleDegisken = 10.2;
Console.WriteLine(doubleDegisken);
Console.ReadLine();

Single singleDegisken = 10.2F;
Console.WriteLine(singleDegisken);
Console.ReadLine();

object referans tipli bir değişkendir, sözgelimi bütün tipler object’den türemiştir, dolayısı ile object içine her türlü veriyi alır. Örneğimizi inceleyelim;

object obj = "kelimem";
object obj1 = 12;
object obj2 = true;
object obj3 = 10.2;

Console.WriteLine(obj);
Console.WriteLine(obj1);
Console.WriteLine(obj2);
Console.WriteLine(obj3);
Console.ReadLine();

char charDegisken = f;
Console.WriteLine(charDegisken);
Console.ReadLine();