Abdurrahman Işık some development practices

C#'da Operatörler

Aritmetik Operatörler ( + , – , * , / , % )

Her dilde olduğu gibi matematiksel işlemlerimizi operatörler aracılığı ile yaptırırız. Bir de C#’da bu konuya bakalım. Örnek olarak toplama operatör ile toplama işlemini inceleyelim;

int toplam, sayi1, sayi2;
sayi1 = 20;
sayi2 = 5;
toplam = sayi1 + sayi2;

Console.WriteLine("{0}+{1} toplama işleminin sonucu = {2}", sayi1, sayi2, toplam);

Açıklama : İlk satırda 3 adet değeri olmayan değişken tanımladım, sonrasında sayi1 ve sayi2 değişkenlerine değerlerimi verdim, 4. satırda irdım. Çok basit değil mi! Sizlerde pekiştirebilmek için diğer işlemleri bu şekilde deneyebilirsiniz.

Arttırma Ve Azaltma Operatörleri (–, ++)

Genelde döngülerde kullanılan arttırma ve azaltma işlemleri için anlaşılır bir şekilde eski ve yeni kullanım yöntemlerinden bahsedeceğiz;

int a = 6;
a = a + 1; //eski yöntem
Console.WriteLine(a);
a++; //yeni yöntem
Console.WriteLine(a);

a = a - 1; //eksi yöntem
Console.WriteLine(a);
a--;//yeni yöntem
Console.WriteLine(a);

//a = a + 2; //eski yöntem
//Console.WriteLine(a);

a += 2; //yeni yöntem
Console.WriteLine(a);

a = a - 2; //eski yöntem
a -= 2; //yeni yöntem

a = a * 2; //eski yöntem
a * = 2; //yeni yöntem

a = a / 2; //eski yöntem
a /= 2; //yeni yöntem

Eşit ( == ) & Eşit Değil ( != ) Operatörleri

İki değerin bir birine eşit olup olmadığı durumları incelemek için sonucu bool değişkeni olarak dönen operatörlerdir.

int sayi1, sayi2, sayi3 = 0;
sayi1 = 25;
sayi2 = 50;
sayi3 = 25;

bool esitMi = sayi1 == sayi2;
Console.WriteLine("sayi1 değişkeni sayi2'ye eşit mi? {0}", esitMi);
// Yukarıdaki değer eşit olmadığından false döner...

bool esitDegilMi = sayi1 != sayi2;
Console.WriteLine("sayi1 değişkeni sayi2'ye eşit DEĞİL mi? {0}", esitDegilMi);
// Yukarıdaki değer ise true döner çünkü eşit olmadığını soruyoruz...

Ve ( && ) & Veya ( || ) Operatörleri

Yine kontrolü bool tarafından yapılan ve, veya operatörlerini inceleyelim;

string user = "Admin";
string pass = "123456";

bool kullaniciVarMi = user == "Admin" && pass == "123456";
// Bu iki değişkeni bool bir değişkende, ikisininde && operatörü ile eşit olma durumuna bakıyorum.
Console.WriteLine("Kullanıcı adı ve parola eşleşme durumu: {0}", kullaniciVarMi); // Ekrana true değeri yazdırıyorum
Burada neden && (ve) operatörünü kullandık. Çünkü hem kullanıcı adının hem de şifrenin de eşleşmesi(doğrulanması) gerekiyor. Diğer operatörü kullansaydık   (ve ya) sadece kullanıcı adı bile doğru yazılsa parola eşleşme durumuna hiç bakılmadan true değeri dönecekti. Bu tarz kullanımlarda amaç ve hedefe dikkat etmek gerekiyor.

Büyük-Küçük Operatörleri (<,<=,>,>=)

Mantıksal ifadelerde ve koşul (if-else) ifadelerinde çok kullanacağımız operatörleri giriş olarak inceleyelim;

int a = 25, b = 30;
bool sayiBuyukMu = a > b; // Burada a değişkenin b değişkeninden küçük mü olduğuna baktık..
Console.WriteLine(&quot;{0} sayısı {1} sayısından büyük mü? Sonuc:{2}&quot;, a, b, sayiBuyukMu); // Değer küçük olduğundan ekrana true yazdırdık.

Örnekler daha da genişletilebilir. Burada operatör kullanımlarına sadece giriş yaptık, ileriki konularda daha iyi anlayacağız.