Abdurrahman Işık some development practices

C#'da Convert(Dönüştürme) İşlemleri

Biz değeri olan bir değişkenimizi başka bir tipe convert (çevirmek) etmek isteyebiliriz. Örneğin int tipinde tanımladığımız sayı değişkenimizi ihtiyacımıza göre string tipine convert edebiliriz.

byte b = 25;
int a = Convert.ToInt32(b);
Console.WriteLine("Sayınız :{0}", a);

Yukarıda byte olarak tanımladığım b değişkenimi int tipinde a değişkeni üzerine alıp byte değeri int‘e çevirdim.

Aşağıdaki örnekte de yalnızca iki değer alabilen bool değişkenimi int‘e çevirip tabi ki bool‘un true olması durumunda ekrana 1 yazdırdım. False olsaydı 0 yazdıracaktım.

bool boolDegisken = true;
int a = Convert.ToInt32(boolDegisken);
Console.WriteLine(a);

Güzel bir örnekle öğrendiğimizi daha iyi kavrayalım;

Amaç : Dışardan değer alalım, bu değer string üzerine alsın, sonrasında int tipine çevirelim;

string kelimem;
int sayi = 0;
Console.Write("Bir sayı giriniz :"); // Kullanıcıda sayı girmesini istiyoruz.
kelimem = Console.ReadLine(); // Kullanıcı girmiş olduğu sayı değerini önceden tanımladığımız string değişkeni üzerine alıyoruz.
sayi = Convert.ToInt32(kelimem); // Daha sonra string değişkenimizi integer'a convert ediyoruz.
Console.Write("Girdiğiniz sayı :{0}", sayi);
Console.ReadLine();

Convert işlemiyle güzel bir örnek daha… :)

Console.Write("Lütfen yaşınızı giriniz :");
Console.WriteLine("Dünyadaki gün sayınız : {0}", 365 * Convert.ToInt32(Console.ReadLine()));

Kullanıcıdan aldığımız yaş değerini Convert.ToInt32() metodunun içine aldık ve sonucu place holder ile ekrana yazdırdık…